Huishoudelijke Binneninstallatie

Sinds midden 2004 worden in Vlaanderen de nieuwe woningen gekeurd volgens de SVW (nu AquaFlanders) richtlijnen, hetzelfde geldt voor grondige verbouwingen. Hierbij is voorzien dat de aftakking slechts definitief in gebruik kan genomen worden na een basiskeuring. Tijdens de bouwwerkzaamheden kan de klant echter beschikken over drinkwater via een aftakking waar een ééntappuntsbinneninstallatie met bijhorende ééntappuntskeuring aanwezig is, deze ééntappuntskeuring is maximaal twee jaar geldig.

De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk (verder exploitanten genoemd) zijn krachtens artikel 7 §1 van het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending van 24 mei 2002 verantwoordelijk voor de controle van het huishoudelijk leidingnet en van de watermeter. In uitvoering van deze bepalingen startten de exploitanten via Samenwerking Vlaams Water (nu AquaFlanders) met de organisatie van de keuringen van het huishoudelijk leidingnet en de watermeter in 2004. Sedert 2004 werden een 250-tal keurders opgeleid en zijn deze in het bezit van een SVW-badge. Op 8 april 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement goedgekeurd.

Om te zorgen dat overal dezelfde principes gevolgd worden voor het keuren, startte SVW sinds 2004 met opleidingen tot keurders voor de huishoudelijke binneninstallatie. AquaFlanders zet deze opleidingen voort.
 
Hieronder vindt u meer informatie over onze opleiding tot keurder huishoudelijke binneninstallaties.