Inschrijving

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Dit kan ook gebeuren door het AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisme.

Kandidaat-keurders die niet tot een AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisme behoren krijgen vooraf een verkennend gesprek vooraleer zij mogen deelnemen. AquaFlanders kijkt de kandidatuur na om te zien of deze persoon in aanmerking komt. Indien men in aanmerking komt wordt men opgenomen op de lijst van de eerstvolgende opleidingssessie.
 

 

Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt tot 25 personen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Voor de inschrijvingen wordt het principe van ‘first come, first serve’ toegepast.

Als de vraag groter is dan het aanbod wordt er gekeken naar de datum en het uur van inschrijving.