Inschrijving

Nieuwe kandidaat-keurders stellen zich kandidaat bij AquaFlanders via onderstaand inschrijvingsformulier. AquaFlanders kijkt de kandidatuur na en gaat na of deze persoon in aanmerking komt. Hiervoor vindt een verkennend gesprek plaats.
 
Indien de kandidaat-keurder in aanmerking komt wordt hij/zij opgenomen op de lijst van de eerstvolgende opleidingssessie. Op het ogenblik dat er voldoende personen zich aangemeld hebben kan de opleiding effectief gepland worden. De kandidaten ontvangen een uitnodigingsbrief met de datum en de nodige instructies om zich verder in te schrijven voor de opleiding.
 
Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt tot 30 personen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Voor de inschrijvingen wordt het principe van 'first come, first serve' toegepast. Als de vraag groter is dan het aanbod wordt er gekeken naar de datum en het uur van de inschrijving.