Screening

Na de opleiding ontvangt de kandidaat-keurder een uitnodiging per brief om deel te nemen aan de screening. De screening bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. De screening wordt opgesteld door AquaFlanders. De screening wordt niet digitaal verspreid om misbruiken te voorkomen.

Om geldig te kunnen deelnemen aan de screening moet men de volgende documenten kunnen voorleggen bij aanvang van de screening: opleidingsattest en identificatie. De kostprijs voor de inschrijving en de aanvaardingsprocedure van 100 euro, exclusief BTW moet ook reeds overgemaakt zijn aan AquaFlanders voor aanvang van de screening. De keurder slaagt indien men minstens 50% op elk onderdeel behaald en in totaal minimum 70%.

Indien de kandidaat-keurder slaagt ontvangt hij een voorlopige aanvaarding zodat de klant en het waterbedrijf weten dat hij als keurder aanvaard wordt door de waterbedrijven van Vlaanderen en dat zijn keuring authentiek is. Hierna dienen keurders verplicht binnen de drie tot negen maanden een begeleiding uit te voeren.