Voorwaarden

Een kandidaat-keurder moet aan twee voorwaarden voldoen.

De keuringsorganismen dienen organisaties te zijn die NIET instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de binneninstallatie. Bouwbedrijven, architectenbureaus en studiebureaus komen hiervoor dus niet in aanmerking. Een keurder mag geen enkele activiteit in bijberoep m.b.t. de sanitaire wereld verrichten om belangenvermenging te voorkomen.
 
De kandidaat-keurders dienen technisch gekwalificeerd te zijn op het niveau A2 of dienen over een gelijkwaardige kennis te beschikken via ervaring op het vlak van drink- en/of tweedecircuitwaterinstallaties. Bijkomende kennis op het niveau van andere nutsvoorzieningen geldt hier als een pluspunt. Daarenboven is een zeer grondige kennis van het ‘Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending’ vereist.