Voorwaarden

De kandidaat-keurders dienen technisch gekwalificeerd te zijn op het niveau A2 of dienen over een gelijkwaardige kennis te beschikken via ervaring. Bijkomende kennis op het niveau van andere nutsvoorzieningen geldt hier als een pluspunt.

Keurders die bij Vlario gecertificeerd zijn kunnen een verkorte opleiding volgen om AquaFlanders-keurder te worden. Zij kunnen vrijgesteld worden voor het theoretisch gedeelte van de opleiding in de voormiddag indien zij het opleidingsattest van Vlario kunnen voorleggen. Zij dienen echter wel de opleiding in de namiddag te volgen waar het keuringsformulier toegelicht wordt alsook een case.

De keurder (of diens bedrijf) mag niet instaan voor de technische uitvoering van de werken (bijvoorbeeld: aannemers, bouwbedrijven,...). Hiermee wordt bedoeld het aanleggen van de riolering.