Historiek

Vanaf 1 januari 2012 is SVW overgaan in AquaFlanders. Deze verandering is de afspiegeling van de veranderingen die de watersector in Vlaanderen ondergaan heeft.

AquaFlanders vloeit voort uit de organisatie SVW die werd opgericht in 1974 met als eerste doel een samenwerking tot stand te brengen tussen instellingen in België die nauw betrokken waren bij de problematiek van de waterontzilting. De eerste activiteiten waren dan ook volledig gericht op het onderzoek en de studie van alle winning- en zuiveringstechnieken voor zout en brak water en op de ontwikkeling van exploitatietechnieken met het oog op de waterbevoorrading.

Later groeide SVW uit tot een onderzoekscentrum voor de watersector waarvoor eigen wetenschappelijk personeel aangeworven werd. Vanaf 1989 werd de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe behoefte van de leden. Zo werden programmagroepen opgericht per onderzoeksdomein. In 1998 werd SVW een tweeledige structuur die zowel gestalte gaf aan onderzoeksopdrachten als aan een samenwerkingsverband. In 2002 werd SVW op de eerste plaats de koepel van de watersector in Vlaanderen.

In 2004 werd de onderzoekstak vereffend en werd SVW volwaardig lid van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en speelt een centrale rol in de hervormingen van het waterlandschap (integrale waterfactuur). Drinkwaterbedrijven zijn sedert begin 2005 saneringsplichtig geworden voor het door hen geleverde water en dit heeft ook een nieuwe dynamiek teweeg gebracht. Het gevolg is dat we een vernieuwde aanpak en een versnelling gekregen hebben in de wereld van het rioolbeheer. De uitbreiding van de activiteiten tot de volledige waterketen maakte dat de inhoud en de doelstellingen van SVW niet meer voldeden. SVW is gestopt eind 2011 en maakte plaats voor een nieuwe organisatie AquaFlanders.