Prijs

 1. Opleiding en examen
De opleiding duurt een hele dag en bestaat uit een deel theorie (voormiddag) en praktijk (namiddag). Na de opleidingsdag volgt een examen, die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.     
  • Prijs     555,00 EUR exclusief btw
  • Locatie opleiding: te bepalen, georganiseerd door Belgaqua
  • Locatie screening: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen

Deze kosten dienen vóór de datum van examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.        

2. Herkansing (optioneel)
Indien u niet geslaagd bent, heeft u de optie om deel te nemen aan een herkansing.  
  • Prijs     325,00 EUR exclusief btw
  • Locatie: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen
U heeft recht op één herkansing. 
 
3. Begeleiding    
Na het slagen van uw examen of herkansing, dient u binnen 9 maanden een begeleiding te laten uitvoeren.
  • Prijs     200,00 EUR exclusief btw
  • Locatie: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen

Elke keurder die de volledige procedure met succes doorlopen heeft, krijgt aldus een aanvaarding voor het hele jaar. Elk jaar wordt er een verplichte bijscholing georganiseerd. Hiervoor krijgt u steeds een uitnodiging. Indien u niet aanwezig bent op één van de bijscholingsmomenten, zal uw erkenning als keurder vervallen.

 4. Dienstverlening

Jaarlijks wordt er een vaste vergoeding aangerekend voor de dienstverlening (administratiekosten).

·         Per bevoegdheid huishoudelijke binneninstallatie of privéwaterafvoer: 200,00 EUR exclusief btw

·         Beide bevoegdheden (huishoudelijke binneninstallatie en privéwaterafvoer): 400,00 EUR exclusief btw