Privéwaterafvoer

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 legt een gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater op bij verbouw en nieuwbouw. Om de dure rioolinvesteringen te laten renderen is voortaan de keuring van de private waterafvoer noodzakelijk. Ter ondersteuning van gemeenten, inwoners en alle andere betrokkenen heeft het Vlaams gewest de ‘code van goede praktijk’ ontwikkeld en de ‘waterwegwijzer’.

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het Algemeen Waterverkoopreglement, artikel 7,§ 3, artikel 8, artikel 12, § 1 hebben de exploitanten ook de organisatie van de keuring van de privéwaterafvoering georganiseerd vanaf begin 2011.
 
Om te zorgen dat overal dezelfde principes gevolgd worden voor het keuren, startte AquaFlanders sinds 2011 met opleidingen tot keurders voor rioleringen op privé terrein. AquaFlanders heeft momenteel een 200-tal keurders privéwaterafvoer.