Voorwaarden

De keuringsorganismen dienen organisaties te zijn die NIET instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de binneninstallatie. Bouwbedrijven, architectenbureaus en studiebureaus komen hiervoor dus niet in aanmerking. Een keurder mag geen enkele activiteit in bijberoep m.b.t. de sanitaire wereld verrichten om belangenvermenging te voorkomen.

Om dit na te gaan, wordt u uitgenodigd voor een verkennend gesprek bij AquaFlanders te Antwerpen. Als het gesprek positief wordt bevonden, zal u definitief worden ingeschreven voor de opleiding huishoudelijke binneninstallatie. 

Indien uw organisatie nog niet gekend is bij AquaFlanders, zal u een document toegezonden krijgen per e-mail. Dit document bevat alle voorwaarden waaraan u moet voldoen om keuringen te mogen uitvoeren. Bij ondertekening gaat u akkoord met de vooropgestelde voorwaarden en verklaard u dat uw organisatie in orde is met de statuten. Indien uw organisatie, na het lezen van het document niet in aanmerking komt, kan u uw inschrijving annuleren. Zonder ondertekend document wordt uw inschrijving alsook nietig verklaard.

Na definitieve inschrijving dient u minstens één dag op voorhand uw afwezigheid te melden, alsook een geldig afwezigheidsattest af te leveren.