Voorwaarden

Keurders die bij Vlario gecertificeerd zijn kunnen een verkorte opleiding volgen om AquaFlanders-keurder te worden. Zij kunnen vrijgesteld worden voor het theoretisch gedeelte van de opleiding in de voormiddag indien zij het opleidingsattest van Vlario kunnen voorleggen. Zij dienen echter wel de opleiding in de namiddag te volgen waar het keuringsformulier toegelicht wordt alsook een case.

De keurder (of diens bedrijf) mag niet instaan voor de technische uitvoering van de werken (bijvoorbeeld: aannemers, bouwbedrijven,...). Hiermee wordt bedoeld het aanleggen van de riolering.

Indien uw organisatie nog niet gekend is bij AquaFlanders, zal u een document toegezonden krijgen per e-mail. Dit document bevat alle voorwaarden waaraan u moet voldoen om keuringen te mogen uitvoeren. Bij ondertekening gaat u akkoord met de vooropgestelde voorwaarden en verklaard u dat uw organisatie in orde is met de statuten. Indien uw organisatie, na het lezen van het document niet in aanmerking komt, kan u uw inschrijving annuleren. Zonder ondertekend document wordt uw inschrijving alsook nietig verklaard.

Na definitieve inschrijving dient u minstens één dag op voorhand uw afwezigheid te melden, alsook een geldig afwezigheidsattest af te leveren.