Pers

Reactie op het bericht 'Elke dag lekt 180 miljoen liter drinkwater weg'

Hierbij volgt een duidingsreactie van AquaFlanders op het bericht 'Elke dag lekt 180 miljoen liter drinkwater weg'.

De berichtgeving die deze ochtend in de pers gebracht is in verband met 180 miljoen liter water dat elke dag weglekt, dient genuanceerd te worden. 

De cijfers waar de heer Rob Beenders naar verwijst zijn niet nieuw, maar komen uit een benchmark die in juni 2016 werd afgerond en te raadplegen is op de website van AquaFlanders. De drinkwatersector werkt echter al langer aan het terugdringen van dit lekverlies.

Het aangehaalde cijfer omvat het totaal niet-geregistreerde water. Met andere woorden het water dat niet langs de watermeter van de klanten is gestroomd.
 
Dit omvat: 
  • Water dat gebruikt wordt om leidingen te spoelen na herstelling of vervuiling van de drinkwaterleidingen. Dit om de kwaliteit van het drinkwater te blijven garanderen.
  • Water dat gebruikt wordt door de brandweer en de ordediensten.
  • Illegale afnames
  • Water als veiligheidsdebiet voor afgelegen aansluitingen. Afnemers die in een landelijk gebied wonen, voorzien we genoeg debiet om stilstaand water te voorkomen. 
  • Lekken in het leidingstelsel. Op dit vlak scoren we zeer goed. Volgens de Europese benchmarking zijn we bij de beste leerlingen van de klas met de minste lekverliezen.
Zoals aangegeven in de benchmark moeten we nagaan of een verdere reductie economisch interessant is.

De sector investeert jaarlijks aanzienlijk om de infrastructuur te vernieuwen. Zo wordt per jaar 500 km leidingen vervangen of nieuw aangelegd.

Het verstrekken van een kwaliteitsvolle dienstverlening is de hoogste prioriteit voor de Vlaamse watersector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Carl Heyrman op het nummer 0475 24 89 82.Editeer

Komt er microplastic uit onze kranen?

Volgens een Amerikaanse studie zitten er wereldwijd plastic vezels in ons kraantjeswater. Ze deden tests in meer dan 12 landen, in 5 continenten. Gemiddeld 83 procent van de onderzochte stalen bevatten plastic. In Vlaanderen is er geen probleem, verzekert AquaFlanders, de koepel van Vlaamse waterbedrijven.

"Er is geen indicatie dat er plastic vezels zitten in ons kraantjeswater," zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. De cijfers van het Amerikaanse onderzoek zijn nochtans onrustwekkend: 83 procent van hun gecontroleerde waterstalen wereldwijd bevatte plastic vezels. In Europa zou dat om 72 procent gaan. De cijfers worden opgepikt op de website van de Britse krant The Guardian.

Geen indicatie voor plastic vezels in ons kraantjeswater

"Wij hebben in Vlaanderen zeer strenge normen voor drinkwater en controleren sowieso al zeer strikt," verzekert Carl Heyrman. Vlaams leidingwater wordt gecheckt op zowat 60 kwaliteitsparameters: zoals sporen van zware metalen, pesticiden, bacteriën. "Wij volgen dit soort artikels natuurlijk op, maar zien geen reden tot paniek over het Vlaamse water."

Twijfels over studie zelf

Meer twijfels dan over de kwaliteit van ons water, zijn er over de Amerikaanse studie zelf. "Het staat op een website, het is geen gecontroleerd rapport of een onderzoek dat beoordeeld is geweest door experten," zegt Colin Janssen, milieutoxicoloog aan de Universiteit Gent. "Er staat ook nergens hoe de stalen genomen zijn, welke voorzorgen ze genomen hebben."

Waterstalen zijn gevoelig voor contaminatie. Van kleren, handen, materiaal... Waarschijnlijk hebben de staalnemers de stalen zelf besmet.

Colin Janssen: "Ik doe al 10 jaar onderzoek op water, en ik weet dat waterstalen bijzonder gevoelig zijn voor contaminatie. Dus je moet heel voorzichtig zijn met wat je aan hebt, zodat vezels van je kleren niet in je staal terechtkomen. Ook welk materiaal je gebruikt om je staal te nemen, of je handen proper zijn. Ik las dat burgers de stalen hebben genomen en opgestuurd, dan heb ik al grote twijfels."

Zelf getest: niks gevonden

"Ze hebben ook voornamelijk plastic vezels gevonden. Hoe raken die door de filters van drinkwaterstations? Dat vraag ik me af. Ontwikkelde landen, zoals ons land, hebben drinkwaterstations met hoogtechnologische filters waar vezels niet doorkunnen. In Europa zouden er in 72 procent van de stalen plastic vezels zitten. Dat is bijzonder veel. En dus vermoed ik dat de staalnemers in dit Amerikaanse onderzoek de stalen zelf hebben besmet."

"Ik heb zelf vorig jaar de test gedaan," voegt Janssen er nog aan toe. "Wij analyseren hier voortdurend stalen zeewater of mosselen op microplastics. Uit curiositeit hebben wij ook eens een paar stalen drinkwater gecheckt op microplastics. En we hebben niks gevonden." Hij lacht: "Het is geen groot onderzoek, maar het sterkt me in mijn twijfels over dit onderzoek."
 
Links


Editeer

Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod gaat in op 19 juli 2017, de dag na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad. Vind hier de volledige wettekst in het Belgisch Staatsblad.

Wat houdt het verbod in?

Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.

Waarom dit verbod?

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

Handhaving

Handhaving van het besluit duurzaam gebruik van pesticiden en dus ook van het verbod op gebruik van glyfosaat is opgenomen in het milieuhandhavingsbesluit. Dit maakt dat de lokale toezichthouders (vaak milieuambtenaar of lokale politie) bevoegd zijn voor het toezien op de naleving van het verbod.

Tuinieren zonder pesticiden kan

Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg. Zie: https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp/leidraad-pesticidenvrij-ontwerpen

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Elke situatie waar glyfosaat voor gebruikt kon worden kan je ook zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingsgids op www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.

Een voorbeeldartikel voor in het infoblad kan je vinden op www.zonderisgezonder.be/campagnemateriaal.

Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden kan je terugvinden op https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/glyfosaat/faq-glyfosaat.Editeer

Verbod op het niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft beslist dat het verbod op het niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater met ingang van zaterdag 1 juli 2017 wordt opgeheven.

Sedert donderdag 22 juni 2017 gold een algemeen verbod op het gebruik van drinkwater om auto’s mee af te spuiten, gazons en velden te besproeien, zwembaden en vijvers te vullen, stoepen en rioleringen te reinigen, en daken en gevels te besproeien.

Dat verbod was een gevolg van het piekverbruik dat de drinkwatermaatschappijen signaleerden (in sommige gevallen tot 30 à 40 % boven het gemiddelde) én de lage standen van het oppervlakte- en grondwater.

Vanaf de eerste dag van het verbod noteerden de drinkwatermaatschappijen een dalende trend. Sedert het weekend van 24 en 25 juni  stelden zij terug een normaal verbruik voor deze periode van het jaar vast (5 à 10% boven het gemiddelde).

Bovendien zijn inmiddels de meteorologische omstandigheden gewijzigd, want de temperatuur is gedaald en op vele plaatsen – met uitzondering van het westen van het land – is reeds enige neerslag gevallen. Voor de komende dagen wordt een matige neerslag voorspeld. Het publiek vindt gedetailleerde informatie over de droogte en de hoeveelheden neerslag op de website www.waterinfo.be van de Vlaamse overheid (VMM).

Aan de opheffing van het verbod koppelt de minister de waarschuwing dat de waterpeilen na maanden van droogte nog steeds erg laag staan en dat gedurende de ganse zomer waakzaamheid over de drinkwaterproductie is geboden. Zij roept tevens op tot een zuinige omgang met drinkwater en tot de aanwending van alternatieven (putwater, vijver) voor alle niet-noodzakelijk drinkwaterverbruik.  

De procedure voor de erkenning van de droogte als landbouwramp kan voorlopig evenwel niet worden opgestart. Het KMI heeft vastgesteld dat de periode van 1 mei tot 15 juni 2017 niet uitzonderlijk droog was (in 1989, 2001, 2011 werden lagere hoeveelheden neerslag gemeten). Een nieuwe beoordeling door het KMI over het ruimere voorjaar van 2017 wordt binnenkort verwacht.  

De opheffing van het sproeiverbod geldt niet in West-Vlaanderen.  Daar het ginder de laatste tijd amper geregend heeft, heeft de gouverneur beslist dat het sproeiverbod van kracht blijft, minstens tot halfweg juli.  De gouverneur kondigt het volgende aan:

  • Alle huidige besluiten van de gouverneur West-Vlaanderen worden verlengd tot 14 juli
  • Verhoogde inzet op handhaving
  • Indien handhaving onvoldoende opgevolgd wordt (en het regent weinig) zal de gouverneur ook captatieverbod voor bevaarbare Leie voorstellen
  • Argumenten voor erkenning als ramp worden ingezameld.


Editeer

Persmededeling minister Schauvliege: Waterverbruik eerste dag van sproeiverbod gedaald, inspanningen blijven nodig.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Leefmilieu, heeft met ingang van gisteren, donderdag 22 juni, een algemeen verbod op het verspillen van drinkwater uitgevaardigd.
 
Het verbod geldt voor het gebruik van kraantjeswater om auto’s mee af te spuiten, gazons en velden te besproeien, zwembaden en vijvers te vullen, stoepen en rioleringen te reinigen, en daken en gevels te besproeien. 
 
Uit de eerste cijfers van de drinkwatermaatschappijen blijkt dat het verbod heeft geleid tot een kentering: alle watermaatschappijen noteren een dalende trend. De cijfers op onderste rij van de tabel geven dit duidelijk aan. 
 

 

Water-link

IWVA

AGSO Knokke-Heist

Pidpa

Farys

De Watergroep W-Vlaanderen

De Watergroep O-Vlaanderen

De Watergroep Vlaams-Brabant

De Watergroep Limburg

Gemiddeld

MA 19/6

118 %

120%

137%

138%

123%

126%

122%

120%

125%

125%

DI 20/6

120%

120%

132%

140%

128%

129%

121%

118%

123%

126%

WOE 21/6

122%

125%

125%

143%

129%

131%

124%

125%

125%

128%

DO 22/6

117%

118%

128%

131%

123%

133%

121%

120%

125%

124%

 
De minister is tevreden dat het piekverbruik is omgebogen. Zij bedankt de bevolking voor de inspanningen, maar benadrukt wel dat deze inspanningen nog enkele dagen moet worden volgehouden om de drinkwatervoorziening de komende weken en dagen te garanderen. Een zuinige omgang met drinkwater en gunstigere meteorologische omstandigheden volgende week, zouden de toestand kunnen normaliseren.


Editeer

AquaFlanders en VLARIO slaan de handen in elkaar voor de keuring van de privéwaterafvoer

Conform het Algemeen Waterverkoopreglement is de exploitant van waterafvoeren verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring van de privéwaterafvoer. In het verleden hebben zowel AquaFlanders als VLARIO hiervoor een eigen keuringssysteem ontwikkeld. 

AquaFlanders en VLARIO hebben de ambitie om tot één kwaliteitsvol systeem te komen voor de keuring van de privéwaterafvoer dat door beide organisaties samen zal beheerd en geëxploiteerd worden en slaan hiervoor de handen in elkaar.

Door deze samenwerking ontstaat een uniforme aanpak van deze keuringen. Zo zal een unieke databank uitgewerkt worden die ook voor statistische doeleinden kan worden gebruikt. Dit zal onmiskenbaar leiden tot administratieve vereenvoudiging en tot meer efficiëntie.

Op woensdag 24 mei 2017 ondertekenden VLARIO en AquaFlanders een intentieovereenkomst waarin ze zich engageren om de modaliteiten van de samenwerking uit te werken tegen 1 januari 2018.
 

Meer informatie:

AquaFlanders: Carl Heyrman, Algemeen directeur, cheyrman@aquaflanders.be, +32 475 24 89 82

VLARIO: Wendy Francken, Directeur, wendy.francken@vlario.be, +32 479 48 43 94

AquaFlanders is de koepelvereniging van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders en treedt op als vertegenwoordiger van de volledige waterketen (www.aquaflanders.be).

VLARIO is het kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Via de werkgroepen, ondersteunt VLARIO haar leden in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater (www.vlario.be).Editeer

Drinkwater afsluiten moet in uitzonderlijke gevallen toch mogelijk blijven

AquaFlanders is niet tegen maatregelen om drinkwater te garanderen, maar heeft bedenkingen 

"Drinkwater afsluiten moet in uitzonderlijke gevallen toch mogelijk blijven”

Vandaag bespreekt het Vlaamse parlement een voorstel van resolutie om drinkwater te garanderen voor elke Vlaming. Met het voorstel zou, onder meer, de afsluiting van drinkwater verboden worden en een minimale waterlevering gegarandeerd worden. AquaFlanders, de koepelvereniging van Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, is niet tegen het voorstel, maar koestert belangrijke bezorgdheden en vindt dat drinkwater afsluiten, in uitzonderlijke gevallen, mogelijk moet blijven.

Drinkwater is een basisrecht voor elke Vlaming. Tegen die achtergrond bespreekt het Vlaams Parlement vandaag een voorstel tot resolutie dat oproept om een aantal maatregelen te nemen om drinkwater te garanderen voor iedereen. Bij die maatregelen zou ook een verbod horen op het afsluiten van drinkwater, naast de garantie op een minimale levering van kwaliteitsvol drinkwater voor elke burger in Vlaanderen.

AquaFlanders, dat de Vlaamse publieke waterbedrijven vertegenwoordigt, erkent uiteraard dat water een basisbehoefte voor alle burgers is en staat daardoor achter het principe van de minimale drinkwaterlevering.  Het afsluiten van drinkwater gebeurt vandaag sowieso niet willekeurig. Er gaat steeds een traject van begeleiding aan vooraf, om bijvoorbeeld waterbesparing te realiseren en om via lokale adviescommissies aan schuldbemiddeling te doen. Afsluiting is pas mogelijk als zo’n commissie daartoe het advies geeft; het is met andere woorden een laatste optie.

"Maar precies als laatste optie moet het mogelijk blijven”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, "bijvoorbeeld bij klanten die geen regeling willen aanvaarden om hun openstaande facturen te betalen. Of wanneer er fraude wordt vastgesteld. Of als de binneninstallatie er zo slecht aan toe is dat ze een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. In die drie gevallen vinden wij afsluiting wel gerechtvaardigd. Vandaag gebeurt zo’n afsluiting trouwens maar bij 1 op de 1.000 klanten.”

AquaFlanders pleit er dan ook voor om vooral de lokale adviescommissies nog beter te ondersteunen in hun werk, zodat zij nog beter mensen met betalingsproblemen kunnen begeleiden – en zo afsluitingen kunnen voorkomen. "En van onze kant zullen wij alle technische mogelijkheden onderzoeken om een minimale levering van drinkwater mogelijk te maken, zoals de installatie van een slimme watermeter of debietsbeperker”, aldus Heyrman.

Meer info
Voor meer toelichting bij dit standpunt kan u contact opnemen met Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, op 0475/24.89.82 of naar cheyrman@aquaflanders.beEditeer

Geen winsten door versturen van herinneringsbrieven van drinkwaterbedrijven

AquaFlanders, de koepelorganisatie van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders, wil graag het artikel ‘Herinneringsbrieven leveren waterbedrijven miljoenen op’ (HbvL, 26 februari 2018) nuanceren. In dit artikel wordt immers ten onrechte beweerd dat waterbedrijven zo extra inkomsten verwerven. Dit klopt niet, integendeel zelfs, de aangerekende kosten dekken slechts een deel van de kosten die laattijdige betalingen door klanten met zich meebrengen (o.m. administratie, print en verzending).

Onze leden moesten in de praktijk vaststellen dat steeds meer mensen hun betaling systematisch uitstelden tot de eerste herinnering in de bus viel. Daardoor werden ook de klanten die wel stipt hun waterfactuur betalen onrechtstreeks benadeeld, wat wij als koepelvereniging niet fair vinden.

Onze bedoeling is niet om mensen te sanctioneren, maar vooral om hen bewust te maken. De drinkwaterbedrijven hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht – drinkwater is een basisbehoefte voor alle burgers – en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het verhaal van rechten en plichten ook. Daarom hebben wij dit principe van betalende aanmaningen ingevoerd, conform de wettelijke bepalingen voor onze sector als de betaling achterwege blijft.   
 


Editeer

Hemelwaterplan helpt leefomgeving in Vlaanderen verbeteren

Voor een goede leefomgeving in dorp en stad, moeten we samenwerken en durven investeren. AquaFlanders, de koepel van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders, gaf in het vorige nummer al duiding bij het memorandum voor de volgende gemeentelijke legislatuur. Vandaag gaan we dieper in op het hemelwaterplan, dat lokale beleidsmakers een concreet houvast biedt om de leefbaarheid van steden en gemeenten te verhogen.

Want lokale overheden zullen moeten anticiperen op de wijzigende weerpatronen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Zo voorspellen wetenschappers meer neerslag in de winter en meer hitte, afgewisseld met zeer hevige regenbuien, in de zomer – wat zal leiden tot meer droogte en lokale overstromingen. Gelukkig zijn er tal van creatieve oplossingen, zoals de uitwerking van een hemelwaterplan die de afvoer van de neerslag in kaart brengt voor een heel grondgebied.

Daardoor krijg je duidelijk zicht op de probleemzones én kan je gericht duurzame oplossingen zoeken voor hemelwater: infiltreren, bufferen of vertraagd afvoeren. Zo wordt de publieke ruimte ‘climate proof’. Het bovengronds bergen van hemelwater krijgt hierbij voorrang. Een goed voorbeeld is het voetbalpleintje dat bij hevige neerslag kan worden ingeschakeld als waterbekken. Ook kan je het hemelwaterplan inzetten om waterberging te zoeken op privéterrein en in de publieke en semipublieke ruimte.

Bovendien kunnen de lokale beleidsmakers – over de bestuurlijke grenzen heen, in het kader van projecten – samen met de rioolbeheerder zoeken naar de meest optimale waterberging. De rioolbeheerder is de bevoorrechte partij om de lokale overheid bij te staan bij de uitwerking van een hemelwaterplan; meer info ook op de website van AquaFlanders.

Deze slimme investering in riolering en hemelwater zal niet alleen de kosten drukken maar draagt vooral ook bij tot een betere leefomgeving in Vlaanderen. Uiteraard blijft het ook nodig om de bestaande riolen goed te beheren. Want slecht onderhouden riolen en dichtgeslibde grachten kunnen leiden tot plaatselijke wateroverlast. En dat lekkende riolen de oorzaak kunnen zijn van verzakkingen en instortingen van de openbare weg, werd vorig jaar in het nieuws vaak pijnlijk duidelijk. Geen beter visitekaartje dus voor een gemeente, dan een aangenaam en veilig openbaar domein. En dat is intens verweven met een goed beheerd watersysteem en rioolstelsel.

 

 

Carl Heyrman

Algemeen directeur AquaFlandersEditeer