Drinkwater afsluiten moet in uitzonderlijke gevallen toch mogelijk blijven

AquaFlanders is niet tegen maatregelen om drinkwater te garanderen, maar heeft bedenkingen 

"Drinkwater afsluiten moet in uitzonderlijke gevallen toch mogelijk blijven”

Vandaag bespreekt het Vlaamse parlement een voorstel van resolutie om drinkwater te garanderen voor elke Vlaming. Met het voorstel zou, onder meer, de afsluiting van drinkwater verboden worden en een minimale waterlevering gegarandeerd worden. AquaFlanders, de koepelvereniging van Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, is niet tegen het voorstel, maar koestert belangrijke bezorgdheden en vindt dat drinkwater afsluiten, in uitzonderlijke gevallen, mogelijk moet blijven.

Drinkwater is een basisrecht voor elke Vlaming. Tegen die achtergrond bespreekt het Vlaams Parlement vandaag een voorstel tot resolutie dat oproept om een aantal maatregelen te nemen om drinkwater te garanderen voor iedereen. Bij die maatregelen zou ook een verbod horen op het afsluiten van drinkwater, naast de garantie op een minimale levering van kwaliteitsvol drinkwater voor elke burger in Vlaanderen.

AquaFlanders, dat de Vlaamse publieke waterbedrijven vertegenwoordigt, erkent uiteraard dat water een basisbehoefte voor alle burgers is en staat daardoor achter het principe van de minimale drinkwaterlevering.  Het afsluiten van drinkwater gebeurt vandaag sowieso niet willekeurig. Er gaat steeds een traject van begeleiding aan vooraf, om bijvoorbeeld waterbesparing te realiseren en om via lokale adviescommissies aan schuldbemiddeling te doen. Afsluiting is pas mogelijk als zo’n commissie daartoe het advies geeft; het is met andere woorden een laatste optie.

"Maar precies als laatste optie moet het mogelijk blijven”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, "bijvoorbeeld bij klanten die geen regeling willen aanvaarden om hun openstaande facturen te betalen. Of wanneer er fraude wordt vastgesteld. Of als de binneninstallatie er zo slecht aan toe is dat ze een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. In die drie gevallen vinden wij afsluiting wel gerechtvaardigd. Vandaag gebeurt zo’n afsluiting trouwens maar bij 1 op de 1.000 klanten.”

AquaFlanders pleit er dan ook voor om vooral de lokale adviescommissies nog beter te ondersteunen in hun werk, zodat zij nog beter mensen met betalingsproblemen kunnen begeleiden – en zo afsluitingen kunnen voorkomen. "En van onze kant zullen wij alle technische mogelijkheden onderzoeken om een minimale levering van drinkwater mogelijk te maken, zoals de installatie van een slimme watermeter of debietsbeperker”, aldus Heyrman.

Meer info
Voor meer toelichting bij dit standpunt kan u contact opnemen met Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, op 0475/24.89.82 of naar cheyrman@aquaflanders.be