Charter tussen drinkwaterbedrijven en federatie voor waterbehandeling ondertekend

Charter AquaFlanders - Aqua Belgica
 

Dit charter tussen AquaFlanders en Aqua Belgica heeft tot doel om de eindconsument op de best mogelijke manier correct en eenduidig te informeren over het leidingwater, zoals aangeleverd door de drinkwatermaatschappijen enerzijds, en over de mogelijke wens tot ontharding van dat leidingwater door de eindconsument anderzijds.

AquaFlanders en Aqua Belgica verbinden zich ertoe dit charter te verspreiden onder hun respectievelijke leden en toe te zien op een correcte naleving van dit charter door hun leden en de medewerkers van hun leden.

Het volledige charter kan u hieronder downloaden.

No entries found.