Kwaliteit drinkwater scoort ook in 2014 zeer goed

Het Vlaamse leidingwater wordt streng en zeer frequent gecontroleerd, zoals de Vlaamse drinkwaterwetgeving vereist. Alle Vlaamse openbare watermaatschappijen rapporteren jaarlijks de resultaten van de controles aan de Vlaamse Milieumaatschappij. De VMM analyseert deze cijfers en publiceert hierover jaarlijks een rapport.  De conclusie van ‘Kwaliteit van het drinkwater 2014’ is duidelijk: in 2014 voldoet het leidingwater in Vlaanderen in erg grote mate  aan de wettelijk opgelegde kwaliteitseisen.

"De kwaliteit van het leidingwater in Vlaanderen werd recent in de media in vraag gesteld. Het rapport ‘Kwaliteit van het drinkwater 2014’ is vandaag gepubliceerd op onze website. Als toezichthouder hopen we dat dit rapport een aantal misvattingen over zowel het wettelijk kader op de drinkwaterkwaliteitscontrole als de toestand van het leidingwater in Vlaanderen kan wegwerken”, aldus Katrien Smet, woordvoerder van de VMM.

Leidingwater moet steeds gezond en schoon zijn. Bij de frequente controles wordt het water getest op parameters die direct gekoppeld zijn aan de volksgezondheid (zoals lood, Enterococcen, nitriet, nikkel en E. coli). Het kraantjeswater wordt ook getest op parameters die niet direct in relatie staan met gezondheid (zoals natrium, ijzer en coliformen), maar die de waterleverancier en de overheid in staat stellen om te garanderen dat het water zuiver is. Voldoet het leidingwater niet, dan volgt een onderzoek naar de oorzaak van de kwaliteitsafwijking en oordeelt de waterleverancier in samenspraak met de overheid of het water ondrinkbaar moet worden verklaard. Wanneer nodig, worden acties genomen om de kwaliteit terug op peil te brengen. 

Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit tot aan de watermeter. Na de watermeter is de klant verantwoordelijk. Een onderzoek naar de oorzaak bij overschrijdingen of problemen is van belang om na te gaan wie aan zet is om actie te ondernemen.

"Net zoals de voorbije jaren merken we dat de reden voor een kwaliteitsafwijking aan de kraan vaak bij de binneninstallatie van de klant ligt. Gekende problemen zijn de loden binnenleidingen, problemen met de bacteriologie van het water door slecht werkende waterbehandelingsapparaten of door een wanverbinding tussen de leidingen van het kraantjeswater en  die van het regenwater of putwater. Onze campagne ‘Gezond Water, ook jouw zorg’  wil de burger bewust maken van zijn zorgplicht voor het behoud van de goede kwaliteit van het geleverde leidingwater”, stelt Katrien Smet.

Het Vlaamse wettelijke kader rond de kwaliteit van het leidingwater heeft als doel de drinkbaarheid van het water te garanderen en volgt daarin de Europese regelgeving en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er wordt steeds gewerkt vanuit het voorzorgsprincipe waarbij evoluties over nieuwe stoffen die kunnen opduiken in drinkwater worden gevolgd, door zowel de waterbedrijven als de toezichthouders. De resultaten worden ook hier getoetst aan de beschikbare kennis op het vlak van de relevantie van deze stoffen voor de gezondheid van de mens. Extra behandelingen van het geleverde drinkwater om redenen van drinkbaarheid hebben  geen meerwaarde.

Lees het volledige rapport: www.vmm.be/publicaties

Meer over de campagne ‘Gezond water ook jouw zorg’: www.vmm.be/gezondwater

Perscontact:
Katrien Smet
Woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij
T 053 72 65 73  |  M 0473 99 28 70
k.smet@vmm.be

No entries found.