Maak van je LAC geen kansspel

Als de afsluiting van water voor gezinnen dreigt, heeft uw Lokale Adviescommissie  een cruciale rol.  De werkdruk ligt hoog.  Maar liefst 32 595 dossiers werden in 2016 behandeld door de LAC, en het aantal neemt toe.  
 
 
Dit LAC-portaal van de Vlaamse Milieumaatschappij biedt concrete voorstellen en handvatten om de werking van uw LAC te versterken.  Denk aan manieren om cliënten te bereiken, tips om de LAC-zittign vlot te laten verlopen, een draaiboek interne werking, een traject nazorg ...
 
Ontdek inspirerende tips en suggesties vanuit kleine en grote OCMW's.  Helemaal opgebouwd vanuit de praktijk.
 
Voor meer info kan u terecht bij:
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Otterstraat 116, 2300 Turnhout
Telefoon 014 43 09 44
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw wil hierbij hun inspiratienota 'Een goede praktijk van de lokale adviescommissie' onder de aandacht van OCMW-maatschappelijk werkers brengen die de werking van de lokale adviescommissie behartigen en doet hierbij een oproep om deel te nemen aan de actie.