Resolutie uniformisering herinneringsbrieven drinkwaterbedrijven

In het Vlaams Parlement wordt er gestemd over een resolutie om een uniforme regeling uit te werken voor het versturen van herinneringsbrieven door drinkwaterbedrijven. AquaFlanders, de koepelorganisatie van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders, is hierover duidelijk: "we begrijpen zeer goed de bezorgdheid die geuit wordt en het sociale aspect van deze vraag”, aldus Carl Heyrman, algemeen directeur.

Anderzijds moeten onze leden in de praktijk vaststellen dat, wanneer er geen bedrag aangerekend werd voor deze herinneringsbrieven, steeds meer mensen hun betaling systematisch uitstelden tot de eerste herinnering in de bus viel. Daardoor werden ook de klanten die wel stipt hun waterfactuur betalen onrechtstreeks benadeeld, wat wij als koepelvereniging niet fair vinden.

Onze bedoeling is niet om mensen te sanctioneren, maar vooral om hen bewust te maken. AquaFlanders en haar leden hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht – kwaliteitsvol kraantjeswater is een basisbehoefte voor alle burgers – en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hierbij streven we ook steeds naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dit is echter ook een verhaal van rechten en plichten. We mogen wel verwachten dat er voor deze dienstverlening ook door onze klanten betaald wordt. Daarom hebben we dit principe van betalende aanmaningen ingevoerd als de betaling achterwege blijft. Dit principe is volledig conform met de wettelijke bepalingen voor onze sector en houdt ook ten volle rekening met de aanbevelingen die geformuleerd worden in de benchmarkstudie rond debiteurenbeheer die door KPMG werd uitgevoerd.

In deze tijden van digitalisering zijn we echter wel bereid om, indien dit mogelijk is, de factuur en de herinneringsbrieven digitaal te versturen. Indien dit het geval is, zullen de kosten lager uitvallen. Een aantal drinkwaterbedrijven biedt dit al aan. Ook door de anderen wordt hiervan volop werk gemaakt.

We hebben vertrouwen in de wijsheid van de leden van Het Vlaams Parlement en zullen, zoals steeds, plichtsbewust werken binnen het wettelijk kader dat ons geboden wordt. 

Meer info

Voor meer toelichting bij dit standpunt kan u contact opnemen met Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, op 0475/24.89.82 of naar cheyrman@aquaflanders.be