Rioolbeheer

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering. Die infrastructuur moet uiteraard ook degelijk geëxploiteerd en onderhouden worden. Wat betreft de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur (alles vanaf het inzamelen van het afvalwater in de collector) is dat de verantwoordelijkheid van Aquafin NV. Voor dat punt is de gemeente eigenaar van het rioleringsstelsel. Zij kunnen het rioolbeheer voor eigen rekening nemen of het uitbesteden aan één van de hieronder vermelde partijen.
 
Volgende rioolbeheerders zijn actief in Vlaanderen:
 • IWVA
 • AGSO Knokke-Heist
 • Rio-link
 • Infrax
 • Pidpa
 • FARYS/TMVW
 • Vivaqua
 
 
 

 • RioPact vennoot
 • RioPact gemeente
 • Gemeente
 • Gemeente (Pidpa-HidrIba)
 • Gemeente + Aquafin concessie
 • Gemeente + Aquafin (RTD)