Vertegenwoordiging

AquaFlanders is de koepelvereniging van de Vlaamse waterbedrijven. Ze biedt aan deze waterbedrijven een overlegplatform aan, organiseert en begeleidt de samenwerking tussen de leden, behartigt de belangen van de leden, staat in voor gemeenschappelijke communicatie en organiseert specifiek onderzoek dat deze gemeenschappelijke doelstellingen ondersteunt.

VISIE

De toekomst van het water in Vlaanderen ligt in de verdere uitwerking van een modern waterbeheer waarbij de verschillende onderdelen van de waterketen als één geheel integraal beheerd worden in een Europees kader.

De vele actoren dienen hiertoe samen te werken. AquaFlanders zal hierbij de verschillende actoren die waterdiensten inzake watervoorziening, waterzuivering en deels waterbeheersing aanbieden aan de gebruikers, vertegenwoordigen en hun gemeenschappelijke belangen behartigen.

In dit kader zal AquaFlanders, waar nodig, gemeenschappelijke diensten aanbieden aan haar leden en deze autonoom beheren.

De vereniging kan alle initiatieven en activiteiten ontwikkelen die direct of indirect verband houden met deze doelstellingen.

WAAR IS AQUAFLANDERS LID VAN?

Vertegenwoordigingen in sectororganisaties

  • Belgaqua – de koepelvereniging van de Belgische waterbedrijven 
  • Benor - de controleorganisatie van de geharmoniseerde toepassing van het collectieve merk Benor op verschillende sectoren, producten, processen en diensten
  • B-IWA – het Belgisch comité van IWA
  • CEEP – European Centre of Employers and Enterprises providing Public services
  • CIW – Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
  • EurEau – European Federation of National Associations of Water
  • VOKA - het Vlaams netwerk van ondernemingen
  • VLARIO – het overlegplatform & kenniscentrum voor riolerings- en afvalwaterzuiveringssector
  • IWA – International Water Association
  • Aqua Publica Europea - European association of public water operators